Ανακοινώσεις  
Ανακοίνωση για την Κλινική Άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του 3ου Κύκλου Σπουδών (4ου Εξαμήνου) (18/07/2018)
ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 4ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (29/06/2018)
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 (ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ) (27/06/2018)
Θέματα & Τριμελείς Επιτροπές Διπλωματικών Εργασιών φοιτητών Δ΄ Εξαμήνου (εισαγωγής 2016-2017) (13/02/2018)
Επιτυχόντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Αλφαβητικά) της Προκήρυξης του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με αρ. πρωτ. 286/20-09-2017 (08/02/2018)
Παράταση Σπουδών μεταπτυχιακών φοιτητών εισαγωγής ακαδημαϊκών ετών 2014-2015 & 2015-2016 (16/01/2018)
Αναθέσεις θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών και Τριμελών Επιτροπών (02/05/2017) (02/05/2017)
ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) (09/03/2017)
 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) Τραύματα και Έλκη
Θεραπεία − Φροντίδα 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ώρες Επικοινωνίας με τη Γραμματεία: Μέχρι τις 05/09/2018 μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία μέσω email. Τηλέφωνο: 210-5385642, Φαξ: 210-5385642, email: trauma@teiath.gr


Τo Tμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ». Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα «ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ».
Το τμήμα Νοσηλευτικής, έχοντας την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία της επιτυχούς προγενέστερης διοργάνωσης Π.Μ.Σ. από το 2006, σε σύμπραξη με την Ιατρική Σχολή Αθηνών και την Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, λειτουργεί πλέον αυτόνομα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία - Φροντίδα», το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση στους φοιτητές του, με γνώμονα την ικανοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία - Φροντίδα» είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου σπουδές και τεχνογνωσία στους φοιτητές του, ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, σε μια ιδιαίτερα σημαντική οντότητα της σύγχρονης επιστήμης  όπως τα τραύματα και τα έλκη, οξέα και χρόνια.

Επιστημονικές Εταιρείες Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών.

           

 

 

Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:               

α) Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της διαχείρισης των οξέων και χρόνιων τραυμάτων και ελκών.

β) Η ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την επούλωση των χρόνιων τραυμάτων και ελκών.

γ) Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, στην πρόληψη, τη φροντίδα και θεραπεία των χρόνιων τραυμάτων και ελκών.

δ) Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες στην φροντίδα των στομιών.

ε) Η δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση, στους χώρους εργασίας.

στ) Η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών στους μελλοντικούς επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της υγείας, στους ταχέως εξελισσόμενους τομείς του γνωστικού αντικειμένου τους.

ζ) Η στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (τραύματος, εγκαύματος) και  ΤΕΠ από ειδικευμένους επιστήμονες.

η) Η στελέχωση Κινητών Μονάδων για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.

θ) Η συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:

    Να στελεχώσουν δομές νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές  στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

    Να συντονίζουν ομάδες αντιμετώπισης τραυμάτων και ελκών σε κάθε επίπεδο οργανωμένης φροντίδας υγείας όπως και σε κάθε επίπεδο διοικητικής ευθύνης.